Sněmovní tisk 191/0
Novela z. o dráhách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t019100.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t019100.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0191a0.pdf (Dokument PDF, 210 KB)t0191a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

1. června 2018 v 12:05
ISP (příhlásit)