Sněmovní tisk 154/0
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t015400.pdf (Dokument PDF, 298 KB)t015400.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0154a0.pdf (Dokument PDF, 91 KB)t0154a0.doc

Rozesláno poslancům

20. dubna 2018 v 11:14
ISP (příhlásit)