Sněmovní tisk 154
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Gazdík, Vít Rakušan, Jan Farský, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 154/0 dne 20. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0154.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2018 jako tisk 154/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 379/18, PID KORNAY69Q6NN.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: kumulace mandátů, regionální orgány státní správy, regionální volby, volby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)