Sněmovní tisk 524/0
Novela z. o střetu zájmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t052400.pdf (Dokument PDF, 346 KB)t052400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0524a0.pdf (Dokument PDF, 271 KB)t0524a0.doc

Rozesláno poslancům

22. června 2015 v 9:32
ISP (příhlásit)