Sněmovní tisk 524
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 524/0 dne 22. 6. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2015. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2015 jako tisk 524/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 853/15, PID KORN9XUHQRT3.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, osobní vlastnictví, veřejná funkce, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)