Sněmovní tisk 843/0
Novela z. o azylu a Policii ČR - EU

Soubory sněmovního tisku

t084300.pdf (Dokument PDF, 549 KB)t084300.doc
t0843a0.pdf (Dokument PDF, 933 KB)t0843a0.doc
t0843b0.pdf (Dokument PDF, 672 KB)t0843b0.doc

Rozesláno poslancům

2. listopadu 2012 v 10:28
ISP (příhlásit)