Sněmovní tisk 802/0
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t080200.pdf (Dokument PDF, 80 KB)t080200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0802a0.pdf (Dokument PDF, 71 KB)t0802a0.doc

Rozesláno poslancům

11. září 2012 v 12:34
ISP (příhlásit)