Sněmovní tisk 209/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní
ISP (příhlásit)