Sněmovní tisk 1080/0
Novela z. o registrovaném partnerství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t108000.pdf (Dokument PDF, 95 KB)t108000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1080a0.pdf (Dokument PDF, 71 KB)t1080a0.doc

Rozesláno poslancům

14. června 2013 v 13:03
ISP (příhlásit)