Rozpočtový výbor
Zápis z jednání č. 20 (12. října 2011)

Související sněmovní tisky

337 Novela z. o místních poplatcích

434 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

446 Novela z. o daňovém poradenství

447 Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

450 Vl.n.z. o Finanční správě České republiky

451 Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR

452 Vl.n.z. o Celní správě České republiky

453 Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR

455 Zpráva o inflaci - červenec 2011

459 Doh. mezi ČR a vládou Brit.Panen.ostrovů o výměně informací

471 Doh. mezi ČR a Jersey o výměně inf. v daň. záležitostech

473 Vl.n.z.související se zřízením jednoho inkasního místa

474 Novela z. o veřejných sbírkách

475 Novela z. o přiznání k registrovanému majetku

478 Doh. mezi ČR a vl. Bermud o výměně inf. v daň. záležitostech

481 Novela z. o spotřebních daních

486 Sml. mezi ČR a Dánským král. o zamezení dvoj. zdanění

498 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2012

499 Střednědobé výdajové rámce na léta 2013 a 2014
ISP (příhlásit)