Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 25 (2. prosince 2015)

Související sněmovní tisky

543 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

575 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu
ISP (příhlásit)