Sněmovní tisk 543
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 10. 7. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 543/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 910/15, PID RACK9YE969C6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 883).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 543/7, který byl rozeslán 11. 2. 2016 v 17:45.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 543/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1140).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 543/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 543/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 30, usnesení č. 1229).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 184/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3680Petr Bendl09141-12406.docx (16 KB) / PDF (394 KB, 2 strany) 9. 2. 2016 v 14:51:32
3684Petr Gazdík09145-12410.doc (27 KB) / PDF (179 KB, 1 strana) 9. 2. 2016 v 17:25:24
3686Václav Zemek09147-12412.odt (13 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 10. 2. 2016 v 12:24:28


Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: rodinný dům, stavební pozemek, veřejné stavitelství, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)