Ústavně právní výbor
Pozvánka na schůzi č. 26 (29. června 2011)

Související sněmovní tisky

281 Novela z. o Rejstříku trestů

285 N.z.o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim

286 N.z. o změně zákonů v souvisl.s přij.zák.o tr.odpovědnosti

297 Novela z. - trestní zákoník

310 Novela obchodního zákoníku

322 Novela z. o znalcích a tlumočnících
ISP (příhlásit)