Ústavně právní výbor
Zápis z jednání č. 19 (6. dubna 2011)

Související sněmovní tisky

205 Novela z. o rodině

216 Novela z. o advokacii

229 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)

269 Novela z. o soudních poplatcích

270 Novela z. o soudech a soudcích

283 Novela z. - soudní řád správní

285 N.z.o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim

286 N.z. o změně zákonů v souvisl.s přij.zák.o tr.odpovědnosti

297 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)