Výbor pro obranu a bezpečnost
Zápis z jednání č. 10 (2. a 3. března 2011)

Související sněmovní tisky

192 Novela z. o Policii ČR

213 Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2011

214 Vl.n.z. o zákazu kazetové munice

220 Sml. mezi ČR a Franc. rep. o spolupr. v oblasti ochr. obyv.

222 Inf. o vojen. cvičeních AČR se zahr. partnery v roce 2011

227 Doh.mezi ČR a vl. Rep. Srbsko o policejní spolupráci
ISP (příhlásit)