Výbor pro obranu a bezpečnost
Zápis z jednání č. 8 (19. ledna 2011)

Související sněmovní tisky

100 Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

140 Sml. mezi ČR a Španělským král. o ochraně utaj. informací

141 Sml. mezi ČR a vl. Chorvatské rep. o ochraně utaj. informací

142 Sml.mezi ČR a Radou ministrů Albán.rep. o ochr.utaj.inform.
ISP (příhlásit)