Usnesení PS č. 12

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (24. června 2010)
ISP (příhlásit)