Stálá komise pro sdělovací prostředky
Usnesení č. 30 (28. května 2004)

Související sněmovní tisky

620 Výroč. zpr. Rady Čes. rozhlasu za rok 2003
ISP (příhlásit)