Stálá komise pro sdělovací prostředky
Usnesení

č. 2 (5. prosince 2002) 
č. 7 (14. března 2003) 
č. 12 (30. května 2003) 
č. 13 (30. května 2003) 
č. 16 (3. října 2003) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /tisk 341/ (14. listopadu 2003) 
č. 21 (14. listopadu 2003) 
č. 24k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhl. a tel. vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2000 Sb. /sněmovní tisk 274/ (30. ledna 2004) 
č. 33k bodu Různé (28. května 2004) 
č. 34Informace o došlé a odeslané poště (28. května 2004) 
č. 37Výroční zpráva o činnosti České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 653/ a Výroční zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 763/ (1. října 2004) 
č. 39Zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 /sněmovní tisk 872/ (27. ledna 2005) 
č. 41Problematika přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání, zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 /sněmovní tisk 872/ (27. ledna 2005) 
č. 43Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004 /sněmovní tisk 938/ (27. května 2005) 
č. 45Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2004 /sněmovní tisk 1092/ (19. října 2005) ISP (příhlásit)