Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 51

Související sněmovní tisky

964 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší

1012 Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacím

1106 Úmluva o persistentních organických polutantech

1182 Dohoda o mezinár. přepravě cestujících INTERBUS

1191 Smlouva mezi ČR a SR o želez. peážní dopravě

1192 Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Chorvat. rep.

1198 Dohoda mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochr. investic

1199 Dohoda mezi ČR a Makedon. r. o podpoře a ochr. investic

1208 Smlouva mezi ČR a Rumunskem o boji proti org. zločinu

1211 Úmluva o založení Evropské spol. pro financ. želez. vozů

1216 Dohoda mezi ČR a Kyperskou r. o ochraně investic

1229 Vládní návrh zákona o úvěrů na letadla JAS 39 Gripen

1244 Smlouva mezi ČR a Jugoslávií o soc. zabezpečení

1245 Dodatek k doh. mezi ČR a Mez. ag. pro atom. enerii

1248 Mezin. úml. o odstranění všech forem rasové diskr.

1256 Sml. mezi ČR a Rakouskem o společných státních hranicích
ISP (příhlásit)