Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 49

Přílohy dokumentu

Zz049.doc
Zz049A.doc

Související sněmovní tisky

855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

964 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší

983 Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou

994 Sml. mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění

995 Úmluva o udělování evropských patentů

1012 Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacím

1018 Dohoda mezi ČR a Thajským král. o předávání pachatelů

1028 Smlouva mezi ČR a SRN o sociálním zabezpečení

1032 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoc

1033 Smlouva ČR a Marockým král. o zamezení dvojího zdanění

1038 Sml. ČR a PR o propojení silnice a stavbě mostu přes Odru

1043 Memoranda o porozumění EUROPA

1047 Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti

1106 Úmluva o persistentních organických polutantech

1111 Sml. mezi ČR a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění

1112 Návrh ČR na ratifikaci Říms. statusu Mezinár. trest. soudu

1113 Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin

1121 Smlouva mezi ČR a SRN o výstavbě hraničního mostu

1127 Sml. mezi ČR a Makedonii o zamezení dvojímu zdanění

1128 Doh. mezi ČR a Chorvat. rep. o boji proti org. zločinu

1129 Protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob

1138 Dohoda mezi ČR, PR a SR o mnohonárodní brigádě
ISP (příhlásit)