Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 48

Přílohy dokumentu

Zz048.doc
Zz048A.doc

Související sněmovní tisky

566 Sml. mezi ČR a SRN k Evr. úml. o vzaj. pomoci ve věc. trestn

855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

964 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší

983 Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou

994 Sml. mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění

995 Úmluva o udělování evropských patentů

1012 Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacím

1018 Dohoda mezi ČR a Thajským král. o předávání pachatelů

1028 Smlouva mezi ČR a SRN o sociálním zabezpečení

1032 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoc

1033 Smlouva ČR a Marockým král. o zamezení dvojího zdanění

1038 Sml. ČR a PR o propojení silnice a stavbě mostu přes Odru

1043 Memoranda o porozumění EUROPA

1047 Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
ISP (příhlásit)