Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 47

Přílohy dokumentu

Zz047.doc
Zz047A.doc

Související sněmovní tisky

566 Sml. mezi ČR a SRN k Evr. úml. o vzaj. pomoci ve věc. trestn

855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR

865 Víceletá finanční dohoda mezi ČR a Komisí ES

891 Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci policejních orgánů

901 Dodatek 2 k Memorandu SOCRATE

935 Změny Stanov Mezinár. agentury pro atom. energii

964 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší

965 Sml. mezi ČR a Nizozem. král. o dávkách soc. pojiš.
ISP (příhlásit)