Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 44

Přílohy dokumentu

Zz044.doc
Zz044A.doc
Zz044B.doc

Související sněmovní tisky

795 Sml. mezi ČR a FR o zamezení dvojího zdanění

808 Opční protokol k Úml. o zapojování dětí do ozbroj. konfliktů

810 Úmluva o omezení případů bezdomovectví

820 Smlouva mezi ČR a Lucemburským velk. o soc. zabezp.

843 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

844 Protokol o výsadách a imun. Mez. úřadu pro mořské dno

846 Dohoda o výsadách a imun. Mez. tribunálu pro mořs. právo

854 Smlouva mezi ČR a Chilskou r. o sociálním zabezpečení

865 Víceletá finanční dohoda mezi ČR a Komisí ES
ISP (příhlásit)