Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 36

Související sněmovní tisky

681 Vl. n. na vysl. souhl. s pobyt. Brit. voj. porad. týmu

685 Inf. vlády o vojen. cvičeních AČR se zahraničními partnery
ISP (příhlásit)