Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 28

Související sněmovní tisky

282 Vládní návrh zák. o mezinárodních sankcích

301 Smlouva mezi ČR a Slovenskou r. o ulehčení pohran. odbav.

302 Smlouva mezi ČR a Polskou r. o spolupráci při odbavování

303 Smlouva mezi ČR a Polskou r. o spolup. v hranič. otázkách

308 Smlouva mezi ČR a Polskou r. o údržbě hraničních silnic

310 Smlouva mezi ČR a Litevskou r. o sociálním zabezpečení

348 Smlouva mezi ČR a SRN o hraničním dokumentárním díle

397 Dohoda o Informačním centru OSN v Praze

402 Úmluva o korupci

403 Dohoda mezi ČR a Pakistánskou i. rep. o podpoře investic

404 Dohoda mezi ČR a Moldavskou rep. o ochraně investic

405 Evropská úmluva o odškodňování obětí

406 Úmluva o finančních operacích

412 Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků

418 Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými
ISP (příhlásit)