Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 25

Související sněmovní tisky

172 Protokol mezi ČR a Ukrajinou o dvoustaran. sml. vztazích

180 Dohoda mezi ČR a Bulharskou rep. o podpoře investic

182 Úmluva o pravomoci orgánů ve věcech rodičovské zodpověd.

190 Vládní návrh zákona o azylu a novela zákona o Policii ČR

215 Úmluva o právech dítěte

224 Smlouva mezi ČR a Chorvatskem o zdanění

230 Dodatek k dohodě o Mezinárodním měn. fondu

234 Souhlas o imunitách Rady Evropy

238 Smlouva mezi ČR a Kanadou o věcech trestních

239 Smlouva mezi ČR a USA o právní pomoci

243 Úmluva o boji proti podplácení

246 Dohoda mezi ČR a Jordánským h. královstvím

256 Evropská úmluva o výchově dětí

262 Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezin. osvojení

348 Smlouva mezi ČR a SRN o hraničním dokumentárním díle
ISP (příhlásit)