Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 10

Související sněmovní tisky

14 Evropská charta místní samosprávy

49 Dohoda mezi vládou ČR a vládou Indonéské rep. o podpoře

54 Vládní novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích

56 Smlouva mezi ČR a Rep. Kazachstán o zamezení dvojího zdan

59 Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám

71 Dohoda o přístupu Bulharské rep. ke Středoevropské dohodě

72 Rozhodnutí ESVO a ČR o zrušení Protokolu C

79 Dohoda mezi ČR a Paraguayskou rep. o podpoře investic

83 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

85 Dohoda mezi ČR a KLDR o podpoře a ochraně investic

86 Smlouva mezi ČR a Bulharskou rep. o soc. zabezpečení

94 Dohoda mezi ČR a Jihoafrickou rep. o podpoře investic
ISP (příhlásit)