Pozvánka na schůzi č. 52 (24. června 2020)

Související sněmovní tisky

502 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích

Související dokumenty EU

6783/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky

7065/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Upravený pracovní program Komise na rok 2020

8136/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci

8137/20 Sdělení Komise - Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení

8138/20 Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

8140/20 Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

8141/20 Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii covid-19

8174/20 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2020

8386/20 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

8403/20 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
ISP (příhlásit)