Výbor pro evropskou integraci
Pozvánka na schůzi č. 53

Související sněmovní tisky

953 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

975 Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EU

995 Úmluva o udělování evropských patentů

1043 Memoranda o porozumění EUROPA

1056 Vl. zák. o ochraně spotřeb. při uzavírání sml. - EU

1066 Vládní návrh zákona o zaměstnanosti - EU

1082 Vládní návrh zákona o platebním styku - EU
ISP (příhlásit)