Výbor pro evropskou integraci
Pozvánka na schůzi č. 25

Související sněmovní tisky

433 Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech - EU

465 Vládní novela občanského zák. - EU

470 Návrh zák. o podpoře regionál. rozvoje - EU

479 Vl. návrh zák. o nakládání s geneticky modif. org. - EU

480 Zák. o opatřeních proti legal. výnosů z tres. činnosti - EU

484 Novela zákoníku práce - EU
ISP (příhlásit)