Ústavně právní výbor
Zápis z jednání č. 58 (10. dubna 2013)

Související sněmovní tisky

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

618 Novela z. - zákoník práce

630 Novela ústavního z. - Ústava České republiky

633 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

661 Vl. n. ústavního zákona o celostátním referendu

668 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

685 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

710 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

740 Novela z. - občanský zákoník

757 Novela z. o obcích

760 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

778 Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

928 Novela z. o výkonu vazby

929 Novela z. - insolvenční zákon

930 Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva

931 Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních

932 Novela z. - občanský soudní řád
ISP (příhlásit)