Rozpočtový výbor
Zápis z jednání č. 49 (22. května 2013)

Související sněmovní tisky

934 Novela z. o majetku České republiky

951 Novela z. o daních z příjmů

958 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012

1003 Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých věcí

1004 Vl.n.z.o změně daň.zák. v souv. s rekodifikací soukrom.práva
ISP (příhlásit)