Volební výbor
Zápis z jednání č. 23 (11. dubna 2013)

Související sněmovní tisky

927 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2012

963 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2012

964 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2012
ISP (příhlásit)