Pozvánka na schůzi č. 62 (6. ledna 2020)

Informace: neveřejná

Související dokumenty EU

11522/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025

12453/20 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii covidu-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19

12477/20 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
ISP (příhlásit)