Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 19 (5. října 2011)

Související sněmovní tisky

404 Novela z. o oběhu osiva a sadby

433 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků
ISP (příhlásit)