Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 14 (26. května 2011)

Související sněmovní tisky

252 Novela z. o vinohradnictví a vinařství

258 Novela z. o Státním zeměd. intervenčním fondu

279 Novela z. - veterinární zákon

318 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
ISP (příhlásit)