Výbor pro obranu
Pozvánka na schůzi č. 10 (14. listopadu 2012)

Související sněmovní tisky

809 Inf.o vojenských cvičeních AČR za období leden - červen 2012

810 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pol. 2012

834 2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2012
ISP (příhlásit)