Sněmovní tisk 421/0, část č. 3/4
Novela z. o elektronických komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t042100.pdf (Dokument PDF, 327 KB)t042100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0421a0.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t0421a0.doc

Rozesláno poslancům

8. března 2019 v 12:24
ISP (příhlásit)