Sněmovní tisk 421
Novela z. o elektronických komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Dominik Feri, Miroslav Kalousek, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 7. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 421/0 dne 8. 3. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0421.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2019 jako tisk 421/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 242/19, PID ALBSBA7KFVBN.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: bezdrátová telekomunikace, mobilní komunikace, přenos dat, přeshraniční tok dat, regulace telekomunikací, telekomunikační politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)