Pozvánka na schůzi č. 20 (7. listopadu 2018)

Související sněmovní tisky

287 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019

Související dokumenty EU

12254/16 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

12118/18 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

12129/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení šíření teroristického obsahu on-line - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018

12167/18 Sdělení Komise - Sdělení o nové alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost: posunout naše partnerství pro investice a zaměstnanost na další úroveň

12321/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

12404/18 Doporučení Komise ze dne 12.9.2018 o sítích pro volební spolupráci, transparentnosti on-line, ochraně před kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19.–20. září 2018

12405/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise pro zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018
ISP (příhlásit)