Pozvánka na schůzi č. 17 (11. října 2018)

Související dokumenty EU

11169/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019

11271/18 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Body ke strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně - "Zajištění zbraní, ochrana občanů"
ISP (příhlásit)