Hospodářský výbor
"Udělování ocenenění za celoživotní přínos pro čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci" (28. března 2013)
ISP (příhlásit)