Pozvánka na schůzi č. 9 (28. března 2018)

Související dokumenty EU

5459/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání

5462/18 Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce

5464/18 Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení

5477/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

5820/18 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 v polovině období

5844/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
ISP (příhlásit)