Zahraniční výbor
Pozvánka na schůzi č. 23 (14. listopadu 2012)

Související sněmovní tisky

787 Úml. Organizace spojených národů proti korupci

788 Úml. o boji proti korupci úředníků Evropských společenství

789 Úml. o ochraně finančních zájmů Evropských společenství

815 Prot.mezi ČR a Švýcarskou spol.radou o zamezení dvoj.zdanění

819 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Iráckou rep.
ISP (příhlásit)