Rozhodnutí předsedy PS č. 18

k zařazení sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze, k stanovení jejich zpravodajů a k návrhům na přikázání výborům (10. července 2014)

Související sněmovní tisky

205 Novela z. o sociálních službách

219 Novela z. o místních poplatcích

220 Novela z. - horní zákon

236 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2013

239 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2013

240 1. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2014

242 N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě

244 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2013

245 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013

246 Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014

247 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2012

248 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2013

251 Novela z. o dani z přidané hodnoty

252 Novela z. o daních z příjmů

253 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech

254 Novela z. o cenách

255 Novela z. o státní sociální podpoře

256 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

257 Novela z. o sociálních službách

258 Novela z. o podmín.provozu vozidel na pozemních komunikacích

259 Novela z. o léčivech

260 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

261 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

262 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

263 Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2014
ISP (příhlásit)