Sněmovní tisk 775
Vl.n.z. o hromadném řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 775/0 dne 6. 3. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 2020 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen JUDr. Dominik Feri (usnesení č. 1507).
  1. Čtení proběhlo 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 776 (Vl.n.z. o hromadném řízení - související).

Deskriptory EUROVOCu: hromadná žaloba, nezisková organizace, ochrana spotřebitele, soudní řízeníISP (příhlásit)