Petiční výbor
Členové - Podvýbor pro aplikaci Listiny základních práv a svobod

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (1998 - 2002), celkový přehledISP (příhlásit)