Písemné pozměňovací návrhy
Leo Luzar

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
1731300Novela z. o veřejných zakázkách07192-09116.doc (23 KB) / PDF (148 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 16:45:15
2798498Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech08259-11058.docx (125 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 11:40:19
3472637Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek08933-12123.docx (16 KB) / PDF (257 KB, 4 strany) 8. 1. 2016 10:54:25
4662216Novela z. o investičních společnostech10123-13913.docx (474 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 29. 6. 2016 14:33:55
5133828Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek10594-14808.doc (173 KB) / PDF (392 KB, 2 strany)
10594-14810.docx (30 KB) / PDF (530 KB, 28 stran)
 25. 10. 2016 14:43:28
61351053Novela z. o elektronických komunikacích11596-16406.docx (16 KB) / PDF (324 KB, 1 strana) 28. 3. 2017 10:48:47
62651053Novela z. o elektronických komunikacích11726-16725.docx (15 KB) / PDF (367 KB, 1 strana) 25. 4. 2017 11:51:41


ISP (příhlásit)