Sněmovní tisk 1053
Novela z. o elektronických komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1053/0 dne 14. 3. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 177/17, PID ALBSAG6JNWBR.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1605).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1053/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1053/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1053/3, který byl rozeslán 28. 4. 2017 v 10:31.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 5. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1053/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 1676).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 143, dokument 143/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 143/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 143/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 143/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 143/5.
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 7. 2017 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 143/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 200).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 252/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6135Leo Luzar11596-16406.docx (16 KB) / PDF (324 KB, 1 strana) 28. 3. 2017 v 10:48:47
6265Leo Luzar11726-16725.docx (15 KB) / PDF (367 KB, 1 strana) 25. 4. 2017 v 11:51:41
6267Markéta Pekarová Adamová11728-16727.doc (29 KB) / PDF (203 KB, 1 strana) 25. 4. 2017 v 12:10:16
6272Ivan Adamec11733-16741.docx (49 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 25. 4. 2017 v 16:22:21
6278Marek Benda11739-16747.docx (17 KB) / PDF (276 KB, 3 strany) 26. 4. 2017 v 10:02:53
6279Marek Benda11740-16748.docx (18 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 26. 4. 2017 v 10:04:43
6280Marek Benda11741-16749.docx (21 KB) / PDF (326 KB, 5 stran) 26. 4. 2017 v 10:05:47
6284Markéta Pekarová Adamová11745-16753.doc (29 KB) / PDF (206 KB, 1 strana) 26. 4. 2017 v 11:29:12
6289Petr Kudela11750-16758.doc (52 KB) / PDF (327 KB, 6 stran) 26. 4. 2017 v 14:42:12
6290Martin Kolovratník11751-16759.docx (52 KB) / PDF (266 KB, 2 strany) 26. 4. 2017 v 14:58:15
6294Ivan Adamec11755-16762.docx (16 KB) / PDF (394 KB, 4 strany) 26. 4. 2017 v 16:28:46


Deskriptory EUROVOCu: elektronické publikování, televize, televize s vysokou rozlišovací schopností

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)